Unizorn

โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ในรูปแบบใหม่ทันสมัย Oncloud ครบทุกฟังก์ชั่นงานสำหรับงานบริหารอาคาร การใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
Unizorn
“Bester For living”

ข้อมูลการทำ PM

ทะเบียนอุปกรณ์

การสร้างแผน PM

My Task

แจ้งซ่อม

รายการอะไหล่

การอนุมัติจัดซื้อ

ลงเบิก/รับอุปกรณ์

Daily Checklist

บันทึกค่าไฟฟ้า

บันทึกค่าน้ำประปา

รายงาน

การวางแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารชุด

ปัญหาหลักของการจัดการทรัพย์สินหรืออุปกรณ์ในอาคารขอยกประเด็นสำคัญมาเป็นตัวอย่าง ดังนี้

1.ทรัพย์สินทุกประเภทต้องการ การบำรุงรักษาอย่างเป็นระบบ
2.ข้อมูลจากการบำรุงรักษาไม่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงงานได้ โดยส่วนใหญ่จัดเก็บในรูปแบบเอกสารหรือแมนนวล
3.เครื่องจักรหรืออุปกรณ์เสียบ่อย งานไม่มีประสิทธิภาพ
4.การเก็บประวัติแนวทางการแก้ไขปัญหาของช่างไม่มีข้อมูลที่เป็นระบบช่างต้องค้นหาหรือศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง
5.ข้อมูลไม่สามารถตรวจสอบหรือติดตามได้ทันท่วงที

การวางแผนงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ก็มีความสำคัญมากเช่นกันสำหรับอาคารที่อยู่อาศัย
การวางแผนการบำรุงรักษา Preventive Maintenance เป็นการวางแนวเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดเหตุ ซึ่งการวางแผนนี้จะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุน/ค่าใช้จ่าย สภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี น่าอยู่อาศัย มีระเบียบ มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาว

ฟีเจอร์การทำงาน

การใช้งานที่ ง่าย ไม่ซับซ้อน สำหรับผู้ใช้งานในทุกภาคส่วนที่เป็น ฝ่ายช่าง, ผู้จัดการอาคาร, วิศวกรรมส่วนกลาง

Plan & Pricing

ค่าบริการระบบใช้งานบนคลาวด์ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือลงทุนด้านอุปกรณ์เซริฟเวอร์ ราคานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

Small

฿990

per month/Site

10 User

1-500 Asset

1-200 Unit

Web/Mobile

Training Free

7/24 Support

Medium

฿1,190

per month/Site

15 User

501-1,000 Asset

201-400 Unit

Web/Mobile

Training Free

7/24 Support

Lage

฿1,390

per month/Site

15 User

1,000-1,700 Asset

401-700 Unit

Web/Mobile

Training Free

7/24 Support

ทำไมถึงต้องเลือกใช้ Unizorn

Unizorn เป็นระบบบริหารงานบำรุงรักษาที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การบริหารงานบำรุงรักษาและวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นตั้งแต่การเริ่มระบบ การจัดการ การวางแผนและการปฏิบัติงานประจำวันและกิจกรรมการบำรุงรักษาที่จำเป็น สำหรับอาคารสำนักงาน โรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย และประสิทธิผลในการทำงาน รวมทั้ง สรุปข้อมูลประวัติการซ่อมบำรุงและรายงานต่างๆ

ข้อมูล Real Time ช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้น

 • จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดของอุปกรณ์และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้งานบำรุงรักษาเป็นเรื่องง่าย และทำให้ประสิทธิผลการทำงานดีขึ้น
 • ช่วยให้การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่ถูกต้องและแม่นยำ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันดีขึ้น

 • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานและอายุการใช้งานของอุปกรณ์
 • การทำงานแบบรวมศูนย์ที่มีการแจ้งเตือนไปยังผู้รับผิดชอบได้ทันทีตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Realtime)

ความคล่องตัวในการทำงาน

 • ลดจำนวนงานด้านเอกสาร
 • การสื่อสารทางโทรศัพท์ลดลง
 • มีประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
 • ประหยัดเวลาในการทำงานแต่ละวันได้มากขึ้น

การจัดการอะไหล่ โปร่งใส ตรวจสอบได้

 • เบิก/รับ อะไหล่ที่ถูกต้องพร้อมสำหรับการซ่อมบำรุงที่เกิดขึ้น
 • การพิจารณาจัดซื่ออุปกรณ์อะไหล่
 • การนำเข้าข้อมูลอะไหล่และรายงาน

ความเห็นลูกค้าที่ใช้งาน Unizorn

ความคิดเห็นจากลูกค้าผู้ใช้งานระบบของเราที่ ไว้วางใจใช้งาน โปรแกรมจัดการวิศวกรรมอาคาร

ทำให้การบริหารงานทำได้โดยง่าย เพราะผมเป็นวิศวกรรมส่วนกลางที่ต้อง ดูแลบริหารงานหลายอาคาร ทำให้สามารถตรวจสอบได้จากส่วนกลาง สามารถติดตามงานหลายอาคารได้พร้อม ๆ กัน

คุณปิยวัฒน์ (ยะ)

วิศวกรรมส่วนกลาง

ใช้งานง่ายและมีรายงานที่สามารถ Export เป็นรูปแบบ Excel นำไปใช้งานต่อได้เลย ผมไม่ต้องนั่งทำหรือเตรียมเอกสารให้วุ่นวาย ต้องการรายงานก็เพียง On Click กดเรียกข้อมูลจากระบบได้ทันที

ธีรพงษ์ (ธี)

แผนกไอที

8,000

unit

10

EXPERTS

15Y

EXPERIENCE

16

project

Latest Posts & Articles

 • อุปกรณ์ที่สำคัญในคอนโดมิเนียมอาคารสูง
  คอนโดมิเนียมมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะประกอบได้ อุปกรณ์หลักที่สำคัญดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงในคอนโดมิเนียม เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพว่าตามสถานการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น […]
 • Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup
  Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ของโครงการ Huawei Spark Ignite 2022 […]
 • ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้ามีอะไรบ้าง
  ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างใน #การบริหารอาคารชุด เรามรรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปใช้ตรวจสอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการอาคาร ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร ดูแลและแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ คุมงานแจ้งซ่อม นำเสนอการจัดหาอุปกรณ์ช่างที่จำเป็น บันทึกการใช้สาธารณูปโภค มิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา จัดทำตารางการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร […]

สอบถามข้อมูลติดต่อ ทีมงาน Unizorn

ขอใบเสนอราคา, ติดต่อสอบถามการใช้งาน, นัดหมายเดโมระบบ, เปิดทดลองใช้งานระบบ
โทรติดต่อ 09-5469-9977 ไลน์ : @unizorn

นัดหมายเดโมระบบ Unizorn

Scroll to top