ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด

บทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก

สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง
1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ

สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง
1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำสำหรับ ลานจอดต่างๆ

บริเวณที่ไม่ต้องระวัง แต่ต้องไปดูว่าหยุดเติม
1. ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน
ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า

ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด
Scroll to top