ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้ามีอะไรบ้าง

ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างใน #การบริหารอาคารชุด เรามรรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปใช้ตรวจสอบดูแลเรื่องการบริหารจัดการอาคาร

✔️ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร

✔️ดูแลและแก้ไขอุปกรณ์ต่างๆ

✔️คุมงานแจ้งซ่อม

✔️นำเสนอการจัดหาอุปกรณ์ช่างที่จำเป็น

✔️บันทึกการใช้สาธารณูปโภค มิเตอร์ไฟฟ้า, ประปา

✔️จัดทำตารางการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของอาคาร

✔️จัดทำประวัติการซ่อมบำรุง

✔️ตรวจเช็ครายงานระบบต่างๆ

ช่างวิศวกรรมอาคาร บทบาทหน้ามีอะไรบ้าง
Scroll to top