7 หมวดงาน PROPERTY MANAGEMENT

Property management

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้

1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ

2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม

3.บริหารจัดการด้านบุคคล

4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน

5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย

6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน

7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ

7 หมวดงาน PROPERTY MANAGEMENT
Scroll to top