Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup

Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ของโครงการ Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup โดย สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 – Thailand Start-up Competition” เป็นโครงการที่จะยกระดับการเติบโตของสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับภูมิภาค และสนับสนุนการพัฒนาแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพที่มีความกล้าทะลุขีดจํากัดร่วมมือกับหัวเว่ย เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพดังกล่าวทำความทะเยอทะยานให้เป็นจริงและยกระดับศักยภาพของตัวเอง โดย Huawei ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนทั้งภายในประเทศไทย และระดับโลก อันได้แก่ Sequoia Capital, Mount Parker Ventures, Quest Ventures Vertex Ventures SEA & India, True Incube, Disrupt, Stormbreaker Ventures นี้ เพื่อช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้สตาร์ทอัพไทยสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง โดยโครงการ Huawei Spark Ignite ได้รับการเปิดตัวในปี 2020 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยวัตถุประสงค์ในการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในแต่ละประเทศ ซึ่งหัวเว่ยให้การสนับสนุนทางการเงิน เทคนิคการตลาด การฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และการสนับสนุนด้านเครือข่ายอีกด้วย

ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร และทีมงานด้วยนะคะ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด
ทดลองใช้งานได้ที่
เบอร์ 0954699977
ไลน์ @psseasy

Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup
Scroll to top