การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) คือการบำรุงรักษาอุปกรณ์และทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำ เพื่อให้อุปกรณ์และทรัพย์สินทำงานต่อไป และป้องกันการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผนซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงจากความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่ไม่คาดคิด อาคารที่อยู่อาศัยคงสภาพมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยมีประเด็นที่สำคัญดังนี้

1.การกำหนดเวลาการบำรุงรักษา: PM ประกอบด้วยกำหนดเวลาการบำรุงรักษาที่แน่นอน เช่น การบำรุงรักษาทุกวัน ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกปี ตามการใช้งานหรือตัวชี้วัดเวลาที่กำหนด

2.เชิงป้องกัน: PM เป็นในรูปแบบป้องกันการบำรุงรักษา โดยเน้นไปที่การป้องกันการหยุดทำงานและลดเวลาหยุดทำงาน โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น

3.การประหยัดค่าใช้จ่าย: PM สามารถลดค่าใช้จ่ายได้โดยหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่แพง และลดเวลาหยุดทำงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

4.ความปลอดภัยที่ดีขึ้น: PM สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นอันตราย และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ รวมทั้งรับรองความปลอดภัยตามกฎหมาย

5.อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น: PM สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นปัญหาใหญ่ และลดความต้องการซ่อมแซมที่แพง

6.ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น: PM สามารถช่วยทำให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดเวลาหยุดทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์

7.การจัดการอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ: PM สามารถช่วยจัดการประวัติการบำรุงรักษา ระบุเทรนด์ และปรับกำหนดเวลาการบำรุงรักษาให้เหมาะสม

8.ลด Downtime: PM สามารถลดเวลาหยุดทำงานได้โดยระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเป็นปัญหาใหญ่

9.คุณภาพที่ดีขึ้น: PM สามารถเพิ่มคุณภาพอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความเสี่ยงของความผิดพลาด

10.สอดคล้องกับ พรบ.อาคารชุด: ตรงตามระบบปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยทำให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการบำรุงรักษาตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกปรับและบทลงโทษ

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)
Scroll to top