บริหารคอนโด

นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคล (condominium juristic person) หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับการกำหนดให้มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โดยหลักการจะเกิดขึ้นในสัญญาขายของอาคารชุดที่มีพื้นที่ชุดส่วนกลางและห้องชุด โดยโครงสร้างการดำเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดจะมีหน้าที่ต่อท่าเรื่องการบริหารจัดการให้ส่วนรวมเป็นกลุ่ม การดำเนินงานต่าง ๆ และจัดทำบัญชี รายงานต่างๆ ในที่นี้ คำว่า ‘นิติบุคคลอาคารชุด’ หมายถึงบุคคลนิติที่สร้างขึ้นจากกฎหมายเพื่อจัดการอาคารชุด และมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษารวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด รวมไปถึงการดูแลสวัสดิการและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย งานหลักของนิติบุคคลอาคารชุดการบริหาร การบริหารจัดการอาคารชุด […]

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การวางแผนซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยยืดอายุการใช้งานของอาคาร รักษาความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัย รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ขั้นตอนในการวางแผนซ่อมบำรุงอาคาร ประเมินสภาพอาคาร: ตรวจสอบสภาพอาคารโดยรวม หาสาเหตุของความเสียหาย วิเคราะห์โครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ฯลฯ กำหนดกลยุทธ์: กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ วิธีการซ่อมบำรุง […]

อุปกรณ์ที่สำคัญในคอนโดมิเนียมอาคารสูง

คอนโดมิเนียมมีอุปกรณ์หลายชนิดที่สำคัญและจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย ซึ่งจะประกอบได้ อุปกรณ์หลักที่สำคัญดังนี้ ระบบรักษาความปลอดภัย: อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยมีความสำคัญสูงในคอนโดมิเนียม เช่น ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งเพื่อตรวจสอบและบันทึกภาพว่าตามสถานการณ์ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยการรักษาเข้าสู่อาคาร (access control system) และระบบเตือนเหตุเพลิงไหม้ ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ระบบปรับอากาศ: ระบบปรับอากาศ […]

ความหมายสัญญาณไฟ ภายในอาคาร, คอนโด

บทความสาระน่ารู้สำหรับงานด้านวิศวกรรมอาคาร มาฝาก สัญญาณ ไฟ Low level(ระดับน้ำต่ำ) แสดงที่ไหนควรระวัง1.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำใต้ดิน2.ตู้แสดงสถานะของ ระดับน้ำดาดฟ้า บริเวณตู้ที่่ไม่ต้องระวัง (เย็นใจได้)1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย2. ตู้แสดงสถานะ บ่อรับน้ำในลานจอดต่างๆ สัญญาณไฟเตือน High Level (ระดับน้ำสูง) แสดงที่ไหนต้องระวัง1. ตู้ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย2. […]

7 หมวดงาน PROPERTY MANAGEMENT

การบริหารอาคารชุด มีฟังก์ชั่น หรือหมวดงานที่ต้องบริหารจัดการ ซึ่ง บริษัทที่มี มาตรฐานจะมีการให้บริการครบ ทั้ง 7 หมวดงาน ดังนี้ 1.บริหารจัดการด้านธุรกรรมบริการ 2.บริหารจัดการด้านวิศวกรรม 3.บริหารจัดการด้านบุคคล 4.บริหารจัดการด้านธุรกรรมการเงิน 5.บริหารจัดการด้านนิติกรรมกฎหมาย 6.บริหารจัดการด้านคุณภาพมาตรฐาน 7.บริหารจัดการด้านระบบข้อมูลการจัดเก็บ

Scroll to top