Unizorn

ผลกระทบการไม่วางแผนซ่อมบำรุงอาคาร

การไม่วางแผนซ่อมบำรุงอาคารส่งผลกระทบต่อหลายด้าน ดังนี้: ด้านความปลอดภัย: ด้านค่าใช้จ่าย: ด้านภาพลักษณ์: ด้านสิ่งแวดล้อม: ด้านสุขภาพ: ยกตัวอย่างผลกระทบ: สรุป การวางแผนซ่อมบำรุงอาคารเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยป้องกันปัญหาต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่าย ยืดอายุการใช้งานของอาคาร สร้างความปลอดภัย สุขภาพที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดี

Digital Dialogue 2024 – AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City

Unizorn ผู้ช่วยงานวิศวกรรม ง่ายแค่ปลายนิ้ว ได้เข้าร่วมงานที่จัดโดย Thailand Management Association (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ในงาน Digital Dialogue 2024 – […]

Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup

Unizorn โปรแกรมวางแผนวิศวกรรมอาคาร ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 ทีม ของโครงการ Huawei Spark Ignite 2022 – Thailand Startup โดย สำหรับโครงการการแข่งขัน “Spark Ignite 2022 […]

Scroll to top